Thursday, May 22, 2008

Kao wan shi lo .. YahoOoOo ~ 22.05.2008

He he .
Hao qi dai fang jia .
Jin tian ..
Kao shi yi jie shu le ..
Neng ting dao mei ge ban de xue shaneg dou zai han ..

Haha .
Wo ye you han lo ..
Yi dian dian er yi ma ..
Zhen de hao kai xin ne ~
Muack .

Ming tian hai you yi tian yao shang ke ..
Ke shi ..
Wo mei you qu .. ~
Ben lai xiang gen lao gong chu qu de .
Ke shi ..

Ming tian pa pa yao dai wo men yi jia ren qu mai lu xing de yi fu .
Mai leng yi a .. Xie zhi a .. He he .
Ben lai shi gen pa pa jiang wo bu yao qu de .
Yin wei hao xiang gen lao gong chu qu lo .
Hao jiu mo gen lao gong chu qu liao ..

Ke shi ..
Pa pa jiang bu ke yi !
Yi ding yao qu ..
Wo jiu gen pa pa sha jiao yi xia ..
He he .

Ta jiu jiang ..
Ming tian yi ding yao gen jia ren chu qu ..
Ye ke yi dai lao gong qu lo ..
HAHAHA !!!
Kai xin ne ~

Ming tian ben lai shi you du shu de ..
Bu xiang qu lo ..
Fang zhen pa pa ming tian ye hen de kong a ..
Zai kong shi dou mei shi zuo ..
Bai liu pa pa you yao kai hui ..

Mei shi jian ~
Shuo yi jiu ming tian qu lo ..
Wahaha .
Lao gong ye hen kai xin a ~
Ta jiang .

Ta hen xi huan gen wo jia ren chu qu de ..
Ke shi dui wo lai shuo ne ~
Wo bi jiao xi huan er ren shi jie lo ..
Muack ..
Lao gong !

Hao qi dai ming tian ne ..
Ke shi you dian bu shuang lo ..
Yin wei ming tian yao 9.00 qi lai ~
Wah !!!
Mou sha a !!!

Wuwu T.T
Wo yao shui hao jiao ne .
Hen ~
Ming tian man shuang de lo ..

Qu MidValley shu yao 1 ge xiao shi ..
Shuo yi zai che yi ding hen men ..
Ke shi wo yao qiu pa pa ming tian jia na ge ..
Da da de che ..
Bu dong jiao she me ming ..
Hen nan du de ..

Wahaha .
Wo gen lao gong ke yi zuo hou mian .
Meii meii gen ge ge zuo qian mian .
Ma mi gen papa zhuo zui qian mian de lo ..
Ke yi zai hou mian ... guo er ren shi jie ..

Muack .
Lao gong ~
Hao ai ni yo !

No comments: