Sunday, June 8, 2008

Hng ~ Huai huai .. Bu li ni le !

Huai huai ..
Tao ren yen la ..
Bu li ni le .
Blerkx !
. . .

Lao gong lo ..
Huai huai de ..
Da ying wo ta hui on9 ..
Ke shi ..
Wo yi zhi deng deng deng ..

Si dou mo on9 ..
Hng ~
Tao yen ne ~!
Ke shi ..
Ye ai ni la .

He he .
Muack .
Bu yao tao yen ni lo .
Yong yuan ai ni ya ~
Muack muack muackz !

Makz .
He he .
Wo qu na li dou yi ding hui dai zhe dian hua de .
Yin wei you na zhang da tou tie .
Dui wo hen zhong yao de oz !

Ke shi mei you na zhang ..
Wo ye hui dai de la ..
Yin wei dian hui li mian you wo gen lao gong pai de zhao pian ma .
He he .
Makz .

Wo zuo tian 3.00 duo chai shui .
Yin wei zai mang zhe zhuo video .
Wo gen lao gong de video .
Hen mei ne .
Chao xi huan^^

Jin tian mo gen lao gong chu qu .
Yin wei wo qu wo ma mii de dian .
Dou mo zuo she me .
Yin wei bu shu yao bang mang de la .
He he .

Wo dou bu hui .
Wo ma mii kai de dian hor ..
Shi " mei rong "
Ha ha .
Shuo yi wo bu hui bang mang lo .

Zhi dai zai na li gen wo meii wan .
Gen wo chao kawaii !!
De biao meii .
He he .
Ta zhen de hen ke ai ..

Ta chai 1 shui duo ..
Mei dao 2 shui ..
Hao xiang shi 13 ge yue er yi ..
Zhen de hen ke ai ..
Ni men kan dao ta ..

Yi ding hui jue de ta shi zui ke ai de xiao bao bao .
Ye hui xiang nie ta de fei fei de lian .
Ha ha .!!
Lao gong di yi chi kan dao ..
Ye jue de ta zhen de hen ke ai .

Na shi ..
Wo gen wo biao mei wan .
Lao gong ye you zai a .
Wo jiu wen lao gong ..
" Ta hen ke ai ba ? Fei fei de ne "

Lao gong jiu jiang ..
" En lo .. Chao ke ai ne ~ Kai chi wo men ye yao you yi ge na me ke ai de xiao beiibii oh ~ "
Ha ha .
Wo gen ta jiang ..
" Shui yao gen ni you beiibii a ? BlerkkxXx ! "
Ka ka .

Tatax !
Makz Makz Muackz ~

No comments: