Sunday, July 20, 2008

Kaka

Wah .
Hao jiu mo xie blog liao .
Pai seh a ~
Yin wei mo shi jian .
Er chie hen lan duo .

Ke ke .
Hao xiang shui jiao leh .
Men si .
Dou mo shi zuo .
Gang gang chai chong guang jie hui lai .

Hao lei a .
Gen jie ren qu lo .
Men si .
Ben lai xiang mai xie de .
Ke shi ..

Wo gen ma mii shuo de shi hou .
Ta dou mo li wo .
Bu li bu chai .
Suan liao lo .
Gai chi chai mai ba .

Aiyo .
Xiang shu ne .
T.T
Ke shi jiu shi bu neng .
Yin wei wo zai ' download ' dong xi .

Er chie .
Na ge si dong dong .
Wo ' download ' liao na me jiu .
Ta chai ' 6 % complete " er yi ~!!
Wo de mai Y .

Shuo yao lai jiu wo .
Kuai dian la .
Aiyo ..
Ren jia yao shui jiao de ne .
Yao bian xiong mei liao la .

Tao ren yen .
Shen zai gen lao gong .
Mo she me shi la .
Jiu shi zhe yang lo .
Mei tian guo de hen xin fu .

Wahaha ~
38 dao ...
Sha sha d .
Ka ka .
Shen zai wo you ' zi nu " liao woh ~

Bu shi wo da shao shen hai zi la ~~
Wo dou mo da shao .
Zhe me you zi nu ?
Wahaha ~
Wo ge ge na me shuai .

Ke shi .
Si dou bu yao zui nu sheng .
Zhen de shi ..
Ta zai xue xiao .
Chao shou huan ying de ne .

Chao duo nu sheng xi huan ta .
He he .
Ta shi nu sheng xi huan de na zhong lei xing .
Chao li hai tiao wu .
You shuai le ...

Hehe .
Wo ' zi nu ' ne ..
Shi wo biao jie de xiao ke ai lai d o .
Chao ka wa ii d .
Zhen de hen ke ai .

Wo biao jie shi hao xiang wo de jie jie yi yang .
Wo ye bu zhi dao zuo me .
Yi qian .
Wo men de gan qing mo jiang hao .
Yin wei wo xiao shi hou .

Hen shao kan dao ta .
Ke shi ..
Zhang da liao .
Wo jiu mei chi qu ta de jia wan .
Liao tian .

He he .
Wo jiu tang ta shi wo de jie jie liao .
Ta ye tang wo shi ta de meii meii .
Ta gang gang chai shen le yi ge xiao bao bao .
Chao ke ai .

Ta shi wo de ' zi nu ' yo ~!!
Hiehie .
Hao kai xin you ' zi nu ' ne .
Ta zhang ta liao .
Yi ding hen mei de .

Wo biao jie na me mei .
Wo ' zi nu ' bu mei chai guai .
Wo you kan guo ta a .
Ta yang zi .
Chao piao liang .

Ye hen ke ai .
Makz Makz ~
Ta zhang ta .
Wo yi ding hui hen teng ta de .
Xiang wo meii yi yang .

Bei wo chong huai liao .
Hehe .
Wo ye gei wo ge ge chong huai le .
Kakaka .
Hao hao xiao .

Wo ge ge tai teng wo liao .
Shuo yi you yi chi .
Bei ren wu hui ta shi wo nan peng you .
Na shi wo mo dai qian .
Wo jiu qu zhao ta na qian lo .

Ge ge wen wo yao ji duo .
Wo jiu jiang RM 1 jiu gou le .
Ge ge huan gei wo RM 3 .
Jiao wo ru guo yong bu wan .
Na lai shou zhe .

Ta de peng you hai yi wei wo shi ta de nu peng you .
Hao hao xiao .
Ta de peng you yi jiang ..
" Wah . Ming Wei .. Ni nu peng you chao mei le . Ni ji shi you nu peng you de ? Mei gao shu wo !! "
Ha ha .

Ge ge de lian .
Jiu bian yang liao .
Ta jiu gen ta peng you jiang ..
" Na ge bu shi wo de nu peng you la ~ Shi wo de meii ~ Wa laO ~!! "
Ge ge gen wo jiang de shi hou .

Wo you dian zha dao .
BOOM !
Ke ke .
Hao hao xiao .
Wahaha .

Hao la .
Bu duo shuo .
Yao off le .
88 .

No comments: