Thursday, August 21, 2008

[ 19 . 08 . 2008 ] `` Pulau Redang .. Day 1 ~

Jin tian ...
Yi da zao jiu pa qi lai liao .
You dian shui bu zao o .
Yin wei zhen de hen qi dai jin tian de lai ling .
Zhong yu dao liao .

Zao shang .
Da gai 7 dian duo ..
Lao gong de jia ren huan lai dao wo jia liao .
Fang liao xin li zai ' da dii ' de che liao .
Ma mii huan yi zhi gen lao gong de mama jiang hua .

Blablabla ~
Keke .
Ran hao a ~
Wo men jiu qu chi lo .
Qu chi Bakuteh.

Ke shi ..
Na me zao o .
Wo chi bu xia de ye .
Jiu chi liao yi dian dian lo .
" Da dii " huan yi zhi jiao wo chi chi chi .

Yao bian fei le la ~~
Chi liao guo hou a ...
Wo men jiu qu Pulau Redang lo ~~
Kaka .
Zai che li man shuang de la .

Zai che kan xi lo .
Na ge xi hen hao xiao yi xia de le .
Kakaka .
Kan wan guo hou .
Jiu kan cartoon liao .

==
Yin wei lao gong de meii meii a ..
Ta hai shi hen xiao er yi le .
" Da dii " jiu kai cartoon gei ta kan lo .
Dao wo men da ren shui jiao luuuu ~!!

Wo gen lao gong jiu shui yi xia xia lo .
He he .
Shui xin de shi hou .
Cha bu duo 1.00 jiang lo .
Jiu ting zai ' Petronas '.

Mai liao chao duo ling shi o .
Kekeke .
Ran hou aa ...
Dao liao na ge ' jeti ' lo ..
Dao na li yi jing 4.00 duo ..

Jiu deng deng lao gong de ah yi ta men lo .
Deng yi xia xia .
Man duo ren de le .
You ta de ah yi a , shu shu , biao mei , biao di , biao ge , biao jie ...
Hai you hen duo lo .

Wo dou mo jian guo ta men .
Lao gong jiu yi ge yi ge jiao lo .
Wo jiu gen zhe ta lo .
He he .
Jue de hen xia shui le .

Kekeke .
Ta de biao mei , biao di hen ke ai xia le .
Biao ge biao jie le ..
Shuai ge mei nu lai de yo ..
^^

Ran hou aa ...
Jiu shang chuan liao lo .
Zuo chuan ~
Hen shuang yi xia .
Hahaha ...

Dao liao na ge hotel lo ..
Wang ji liao jiao she me ming ..
Ke shi hen mei o ~
o.O
Jiu zai ' lobby ' na li zuo zuo xia .

Ta men na xie xiao hai zi aa ..
Jiu kai shi wan lo ..
Man ' qi gek ' xia le ..
Kan zhao ta men wan ...
Jue de hen hao xiao xia ...

He he .
Ran hou jiu he dian shui lo .
Jiu qu fang jian liao .
Chao mei de lei .
Bu suan shi fang jian ba ...

Ta hao xiang shi ..
Jia zhe yang de lo ...
You hen duo fang jian de ..
Ran hou aa ..
You chu fang .. na xie dong dong lo ...

Wo gen lao gong shui yi jian fang ..
He he .
Mo zuo she me huai shi de laa ~~
Aiyo ...
Xiang tai duo la ..

Ta papa mama gen mei mei shui yi jian fang lo ..
Ta de ah yi , shu shu , biao di shui yi jian fang ..
Ta de didi hai you biao di shui yi jian lo ..
Hai you aa ..
Ta de biao jia men shui yi jian lo ..

Man ri nao yi xia de la ...
Kakaka .
Ta de biao di ho ..
Dai liao PS 2 qu wan ye ...
Wo men zhe xie ' xiao hai zi ' aa ...

Wan dao ..
Kuai yao fa feng le o ..
Kakaka .
Fang liao dong xi .
Jiu sui xi yi xia xia lo .

Guo hou a ..
Jiu xi zao loo ~~~
Jiu chu qu chi hai xian yo ..
Hao hao chi a ...
^^

Zai na ge ' restoran ' ..
Man shuang xia ..
Gen ta biao jie liao liao tian lo ..
Ta biao jie hen mei de o ...
Hen pei fu ta lei ..

Ke ke .
Yen jing hen da xia ...
Piao liang mei mei o ~~
He he .
Jiu zai na li a ..

Na xia da ren ..
Yi zhi jiang hua lo ..
Wo men ye you liao wo men zi ji de .
Liao liao liao .
Ta biao jie huan yi zhi shuo wo men hen en ai o .

Hen hao xiao xia .
Wo jiu wen ta lo ..
" Ni you mei you nan peng you a " ..
Ta huan gen wo jiang mei you wo ..
Zhe me ke neng ma ..

Jiang mei o ..
Mo nan peng you ..
Tai lang fei liao laaaa ~~
He he .
Tian mi mi o ~~

Chi wan guo hou aa ..
Jiu hui qu hotel lo .
Zai hotel mo zuo she me la .
Bu dong ta men na xie da ren zuo she me o .
Wo gen lao gong duo zai fang jian lo .

Zuo mou jian shi .
He he .
Bu shi na xie ' dong dong qiang ' la ~~
==
......

Jiu zai fang jian lo ...
Ran hou jiu shua ge ya ..
Xi ge lian ...
He shui ..
Jiu shui jiao lo ..

Lei si ~
He he .
Jiu shui jiao lo ..

+ JIE SHU +

No comments: