Monday, September 15, 2008

14.09.2008 ~

Zhe ge ri zi Y ..
Wo zhen de hen kai xin o .
He he .
Na tian a ..
Wo 10.00 jiu qi chuang liao .

Ben zhu tou huan da dian hua gei wo .
Jiao wo qi lai .
Ok ok ~
Jiu qi chuang lu .
Xua ge ya .. Xi ge lian ..

Jiu xia qu liao .
Jiu qu chu fang xiang he niu nai ^^
Jiu a ..
Yi zou jing qu chu fang ..
Wo de mai Y .

Xia xi wo ye .
Ben zhu tou huan zai chu fang .
He he .
Ta zhu liao ' breakfast ' gei wo chi o .
Hen hao chi da .

Lao gong zhu she me dou hao chi de la ~~
He he .
You ji dan a ..
Mian bao .
Hot dog ..

Dou shi ' love ' xing da .
Hen ' sweet ' lie .
Xie xie lao gong ~
Muack ~
Xin ku ni liao laaaaaa ~

Ben zhu zhu lao po gei ni qin qin a .
MmmMmuacCcKKkKXxXxX !!!
Ka ka .
Jiu chi lu .
Chi chi chi .

Chi wan guo hou a .
Wo jiu gen ben zhu tou shang qu wo fang jian lo .
Yin wei wo yao song ta li wu ma .
He he .
^^

Wo a ..
Jiu gei ta lu .
Shi ge' love frame ' lai de .
Na ge frame shi wo zi ji zuo da .
He he .

Ran hou li mian you nian zhao ..
Wo he ben zhu tou de zhao zhao lu .
Hai you wo men de da tou tie a .
He zhao a ..
Ming zi a ..

He he .
Na shi ..
Wo zuo de shi hou a ..
Jue de hen jing zhang o .
Pa ben zhu tou hui bu xi huan ..

Jiu hen pa a .. ~
Huan gei liao ta de shi hou .
Ta zi jie bao zhao wo o .
He he .
Ying gai shi xia dao o .

Sha gua ~~
blekk .
Ran hou a ..
Ta jiu jiao wo kai wo de laptop .
Wo ye gao bu dong ta yao zuo mi .

Guai guai de .
Wo huan hai yi wei ta yao wan o .
Jiu kai gei ta lo .
Yi kai a .
Jiu you erm ..

Bu hui jiang lie .
Jiu you hao xiang 'email' jiang de .
Ta hui zi ji kai da .
Jiu you wo gen ben zhu tou de ge o .
He he .

'TiAmo' luu ...
Haha .
Ran hou you cartoon a .
Ke shi an ge cartoon o .
Guai guai de lie .

Shen ti huan shi xiao xiao zi da .
Ke shi ta de tou ne ..
Jiu shi ta hai you wo de tou .
Omg .
Ha ha .

Ke shi ..
Wo huan hai shi chao ai chao ai da .
He he .
Muack ~~
Ai ni ^^

Liao liao yi xia xia .
Ben zhu tou jiu jiang yao dai wo qu Sunway LagoOn wan .
Dan ran bu zi shi wo men liang ge la .
Hai you wo de jie mei .
Ta de hao peng you lo .

12.00 duo jiang ..
Wo jiu jiao papa zai wo qu lo .
Ke shi a ..
Papa huan shuo ta hen lan duo yao zai ..
Qi si wo ~

Zai wo ye lan duo .
Aiyaya .
Wo jiu jiao ma mii zai lo .
Ke shi Y ..
Wo huan wen ma mii de shi hou ..

Papa tu ran jiang yao zai wo .
Bu yong ma fan ma mii ..
Aiyo ..
Hen hao xiao de lo .
Zi ji jiang bu yao zai de ..

Tu ran you jiang yao zai ..
Zhi dao papa ai mamii laaa ~~
Haha .
Papa jiu zai wo he ben zhu tou qu lo .
Hai you gege lo .

Ge ge huan gen ta de ' lao po zi ' qu guang jie o .
Tian mi mi ~~~
Kakakaakaakakaka .
Erm ..
Jiu dao na li liao lu .

Mai piao a .
Hen gui ye ~~
T.T
Yao puo chan liao .
Kaka .

Jiu zai Lagoon wan lo .
Blablabla ~
Lan duo xie lie .
He he .Jiu wan ha wan ha .

Zhen ke shi ..
Mo de qu ' Scream Park ' ye ..
Yin wei ..
Huan wo de jie mei a ..
Quan bu dou dan hen xiao o .

Dou pa pa de .
Ke shi wo de dan ye shi hen xiao de la .
Huan pa pa da .
Zai jia o ..
Kan gui xi ye bu gan kan .

Hahaha .
You kan de hua .
Jiu hui pao qu gen mei mei shui liao .
Dan chao xiao de o .
Paiseh luuuu !!

Yin wei ..
Wo pa GUI !!
Xixi^^
Jiu a ..

Wan dao 5.00 duo jiang ..
Jiu qu chi liao lo .
Ben lai xiang zai wan de .
Ke shi wan shang you yao qu wai po jia chi fan o .
Jiu mo ban fa liao lu ...

Zai na ge Sushi King de shi hou ..
Ben zhu tou wa ..
Ta shuo ta yao qu che shuo .
Ok ok .
Jiu gei ta qu lo .

Ta yao qu zi qian a .
Wo de jie mei gen ta de xiong di men .
Zai na li tou tou de jiang dong xi .
Dou bu dong ta men zai jiang xia mi de .
Huan bu yao gen wo jiang o .

Wo jiu hen shen qi liao .
Huan bai ge cou cou de lian .
Gei ben zhu tou kan .
blekk .
Haha .

Jiu a ..
Mei you she me lo .
Ta qu che shuo man jiu de lie .
Jiu kai shi dan xin ta liao .
Ke shi a ..

Ta jiu da dian hua gei wo .
Kai shi jiang hua liao .
Jiang she me ..
" Bao bei zhu zhu lao po . Zhe yi nian lai . Xie xie ni rang wo gan jue dao she me shi ' xing fu ' . Ru guo mei you ni .. Wo jiu bu hui you jin tian liao . Wo zhi dao .. Wo mei chi dou nong ni ku . Nong ni dan xin . Ni huan hao mei tian dou na me ai wo . Na me guan xin wo . Ni zhen de shi ge hao bao beii lao po o . Bao bei lao po zi ~ '

Na shi a ..
Wo jiu kai shi yao ku liao o .
Yin wei jue de hen gan dong lo .
Ta jiang dao na ju ' bao beii lao po ''
Jiu guan liao wo de dian hua .

Qi si wo ~
Jiu you ren pai wo de jian pang .
Wo jiu kan qu hou mian lo .
Kan dao ben zhu tou o .
Ta de shou shang na zhe dan gao .

Jiu shi wo zui ai de dan gao lai de .
Chocolate cheese ~~
Shang mian Y ..
You xie ..
" HappY 1 Year Anniversery "
" Bao bei .. I Love You "

Ha ha .
Wo a ..
Jiu shou bu liao liao .
Jiu kai shi liu yen lei .
Hen xia shui xia de o .

Yin wei hen duo ren dou zai kan zhe .
Xia shui lie ~!!!
Ben zhu tou wa ..
Ta huan kan dao wo ku liao ..
Jiu xia dao liao ..

Ta a ..
Jiu zai na li yi zhi tam wo .
Ke shi wo mei you ku dao na me jiu la .
Zhi shi ku yi xia xia er yi ma .
He he .

Jiu a ..
Yao kai shi chi dan gao liao aa ..
omg ~
Lao gong de xiong di men ..
Jiu zai na li yi zhi jiang ..

" Qin xia qi .. Qin xia qu .. "
Walao ..
Ben lai bu yao de .
Yin wei hen duo ren ma .
Jiu hen hai xiu a .

Hai shi qin liao la .
Ru guo bu qin a ..
Ta de peng you yi ding hui jiang yue lai yue da shen .
Na shi jiu zhao gao liao lo .
He he .

Jiu a ..
Chi dao 6.00 dian jiang ..
Papa jiu jiao wo hui jia liao .
Yin wei 7.30 jiu yao qu wai po de jia chi fan liao .
Ok ok .

Jiu hui jia liao lu .
Hui dao jia .
Chong ge liang .
Jiu qu wai po de jia liao .
Hai ok lo .

Chi bao fan guo hou a .
Wo men zhe xie xiao hai zhi a ..
Jiu wan deng long lo .
Dian la zhu a .
Hen mei o ~

Zai wan de shi hou a ...
Ye zai gen ben zhu tou sMs lo .
Ta ye zai wan deng long ye .
Gen ta de tang di tang ge ta men lo .
He he .

Zhen ke xi ..
Jin nian de zhong qiu jie ..
Huan bu neng gen ben zhu tou qing zhu .
Mei guan xi la .
Hai you ming nian aa ..

He he .
Wan dao 11.00 jiang ..
Jiu hui jia liao ..
Hui dao jia ..
Jiu da dian hua gei ben zhu tou lo ..

Jiu liao tian a ..
Liao liao liao dao man jiu xia ..
Hao xiang shi liao dao 2.00 o ..
Jiu jue de hen lei liao ..
Jiu gen ta jiang da da lo .

He he .
Hai mei shui ji qian ..
Sms gei ta lo .
" Xie xie ni ben zhu tou lao gong . Gei wo liao yi ge na me kai xin de 14.09.2008 ~ Xie xi ni .
Wo ai ni ~ 520 . Wan an ~ "

He he .
Na tian .
Wan dao zhen de hen kai xin ~
Muack~

No comments: